Thorshøjgaard

Biodynamisk Landbrug og Besøgsgård
- med gamle danske husdyr og gamle kornsorter

Thorshøjgaard - Fremtidens Landbrug
Niels Stokholm driver Thorshøjgaard sammen med sin kone Rita Hansen. I 1975 købte Niels gården og omlagde den til Biodynamisk Landbrug, hvor samspillet i naturen tilgodeses.

Thorshøjgaard er et alsidigt landbrug på 63 ha med hovedvægt på husdyrhold. Der dyrkes foder til dyrene samt grønt, frugt og brødkorn.

Besætningen består af det oprindelige Røde Danske Malkekvæg med egne tyre og opdræt. Det Sortbrogede Landracesvin, Danske Landracehøns, en flok Vikingefår af gammel nordisk oprindelse og ikke mindst hunden af racen Gammel Dansk Spids.

Dyrene på Thorshøjgaard lever i overensstemmelse med deres instinkter, i balance med naturen og menneskene på gården.

Det oprindelige Røde Danske Malkekvæg er en sund og robust race, som næsten er udryddet i sin oprindelige form. I Danmark findes der kun omkring 200 køer af racen tilbage, her på gården har vi cirke 50, som aldrig har indgået i industriavlen. Gårdens besætning er af Statens Gen-ressourceudvalg udnævnt til "Bevaringsbesætning". Når vi her på Thorshøjgaard bevarer den gamle ko-race så er det både for at bevare koflokken i dens oprindelige miljø med deres oprindelige instinkter i funktion, men også for at bevare den sunde oprindelige mælk og det smagfulde kød.

Køernes gødning komposterer i 2 år med de biodynamiske præparater og er som medicin for jordene som for hvert år får et større og større muldlag der igen er som medicin for gårdens høje biodiversitet. Husdyrene er stedbundne gennem mange generationer, de skaber en helhed i gårdens og vores liv.

Der har i 6000 år været landbrug i Danmark. Vi har Thorshøj liggende i baghaven, der vidner om tidens gang. Med 3 på hinanden følgende bønder pr. 100 år - så er Niels bonde nummer 180. Kan vi mon forestille os med hvilken omhu jorden er blevet plejet, sået og høstet af alle disse bønder. Samlivet med de forskellige husdyrracer, der gav os tøj, linned, mad og mælk - alt er blevet forarbejdet med omhu. Der var et gensidigt samhørighedsforhold husdyr og mennesker imellem.

Du kan se mere og følge os på Facebook Vis Thorshøjgaards Venner
Du kan støtte Thorshøjgaard Fonden ved at donere et beløb til gårdens konto 3163-3172058329.

Dokumentaren "Så meget godt i vente" samt "Songs from the Soil" filmet af Phie Ambo, der udkom 3. september 2014 samt bogen "Kærlighed til alt levende" af Carsten Graff i samtale med Niels Stokholm i 2016 kan købes ved at kontakte Thorshøjgaard på telefon 2347 9209.

For prislister, besøg med videre - mail til os på info@landbruget-thorshoejgaard.dk


Thorshøjgaard Fonden

Museumsvej 1
3120 Dronningmølle
Telefon 4971 9642 / 2347 9209
info@landbruget-thorshoejgaard.dk